паркРазходка в градина Боболи
Стъпките на тези двама отекват, милвани от повея на ветреца, кипарисите разпръскват шепот на обещание свещено, а статуите го пазят ревниво в глухотата на своето мраморно съвършенство… КАРТИНАТА СЕ ПРЕДЛАГА В РАМКА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СТЕНА. РАЗМЕРИ: 100/70 см Снимка: Споделете

Разходка в градина Боболи