Дърворезба

Машинно дърворезбовани творби с авторски скици върху ясен, бук, липа. Machine works with original carved drawings on clear, beech, ash tree.