” есенна дрямка “


” есенна дрямка ” 27 X 41 платно на подрамка , маслени бои , фирнис – сатен . 2018. 02.

Споделете
  • 40
  •  

Branimir Dimitranov

За Branimir Dimitranov

Аз... Човекът ,като една съвкупност от добродетели и пороци и способноста му за изказ чрез живописта . Живопис , един добър начин на презентиране ...на една душевност , подвластна на твореца в природата.... Б.Димитранов